Tầm nhìn sứ mệnh

1. Tầm nhìn:

Trở thành một trong những Công ty đứng đầu Đông Nam Á về lĩnh vực nghành nhựa

2. Sứ mệnh:

– Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ cao cấp với chất lượng, mang tính độc đáo và sáng tạo cao nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng.

– Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

– Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân đối với đất nước.

3. Giá trị cốt lõi:

– Coi trọng chữ Tín, chất lượng sản phẩm.

– Đầu tư bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm.

– Coi trọng chất lượng sản phẩm.

– Tôn trọng sự khác biệt và năng lực sáng tạo, hiệu quả trong công việc.

– Tập thể đoàn kết, ứng xử nhân văn và đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng