TẤM NHỰA ĐẶC POLYCARBONATE MÀU TRẮNG TRONG 1,2 LI ĐẾN 10 LI

Mã sản phẩm : Liên hệ

Liên hệ

- +

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam, Tấm Polycarbonate (Tấm PC, Tấm lợp thông minh, Tấm lợp lấy sáng) được bán rất rộng rãi với nhiều thương hiệu khác nhau. Và sản phẩm này được ứng dụng nhiều trong: Mái lấy sáng, Vách ngăn, Cửa, Giếng trời, Bảng quảng cáo…

Công ty CP sản xuất và Thương mại Việt Nhật là nhà sản xuất, phân phối trực tiếp tấm lợp lấy sáng Polycarbonate chất lượng cao.
Những sản phẩm của công ty Việt Nhật phân phối ra thị trường đều có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa rõ ràng, giúp cho người tiêu dùng an tâm, tin tưởng và dễ dàng chọn lựa những sản phẩm thích hợp với từng công trình và khả năng tài chính của mình.

Nhờ các ưu điểm: Nhẹ, bền, dễ thi công lắp đặt, và có độ truyền sáng cao… Vì vậy, ngày càng có nhiều người biết đến và sử dụng như là vật liệu lấy sáng và trang trí.

BẢNG SẢN PHẨM TẤM NHỰA ĐẶC TRẮNG

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ
3 Tấm đặc trắng 1.1li khổ 1.22m STD06-1.1li*1.22m m2
4 Tấm đặc trắng 1.1li khổ 1.56m STD06-1.1li*1.56m m2
5 Tấm đặc trắng 1.2li khổ 1.22m STD06-1.2li*1.22m m2
6 Tấm đặc trắng 1.2 li khổ 1.52m STD06-1.2li*1.52m m2
7 Tấm đặc trắng 1.2li khổ 1.56m STD06-1.2li*1.56m m2
8 Tấm đặc trắng 1.4li khổ 1.22m STD06-1.4li*1.22m m2
9 Tấm đặc trắng 1.4li khổ 1.56m STD06-1.4li*1.56m m2
10 Tấm đặc trắng 1.5li khổ 1.22m STD06-1.5li*1.22m m2
11 Tấm đặc trắng 1.5li khổ 1.52m STD06-1.5li*1.52m m2
12 Tấm đặc trắng 1.5li khổ 1.56m STD06-1.5li*1.56m m2
13  Tấm nhựa đặc trắng 1.5li khổ 1.82m STD06-1.5li*1.82m   m2
14  Tấm nhựa đặc trắng 1.5li khổ 2.1m  STD06-1.5li*2.1m m2
15  Tấm đặc trắng 1.6 li khổ 1.22m  STD06-1.6li*1.22m m2
16  Tấm đặc trắng 1.6 li khổ 1.56m  STD06-1.6li*1.56m m2
17  Tấm đặc trắng 1.6 li khổ 1.82m  STD06-1.6li*1.82m m2
18  Tấm đặc trắng 1.7 li khổ 2.1m STD06-1.7li*2.1m  m2
19  Tấm đặc trắng 1.8 li khổ 1.22m  STD06-1.8li*1.22m m2
20  Tấm nhựa đặc trắng 1.8li khổ 1.52m  STD06-1.8li*1.52m m2
21  Tấm nhựa đặc trắng 1.8li khổ 1.56m  STD06-1.8li*1.56m m2
22  Tấm nhựa đặc trắng 1.8li khổ 1.82m  STD06-1.8li*1.82m m2
23  Tấm nhựa đặc trắng 1.8li khổ 2.1m  STD06-1.8li*2.1m m2
24  Tấm đặc trắng 2 li khổ 1.22m STD06-2.0li*1.22m  m2
25  Tấm đặc trắng 2 li khổ 1.52m  STD06-2.0li*1.52m m2
26  Tấm nhựa đặc trắng 2li khổ 1.56m  STD06-2.0li*1.56m m2
27  Tấm đặc trắng 2 li khổ 1.82m  STD06-2.0li*1.82m m2
28  Tấm đặc trắng 2 li khổ 2.1m  STD06-2.0li*2.1m m2
29  Tấm nhựa đặc trắng 2.45li khổ 1.22m  STD06-2.45li*1.22m m2
30  Tấm nhựa đặc trắng 2.45li khổ 1.52m  STD06-2.45li*1.52m m2
31  Tấm đặc trắng 2.4 li khổ 1.22m  STD06-2.4li*1.22m m2
32  Tấm nhựa đặc trắng 2.4li khổ 1.52m  STD06-2.4li*1.52m m2
33  Tấm đặc trắng 2.4 li khổ 1.82m  STD06-2.4li*1.82m m2
34  Tấm đặc trắng 2.4 li khổ 2.1m  STD06-2.4li*2.1m m2
35  Tấm đặc trắng 2.5 li khổ 1.22m  STD06-2.5li*1.22m m2
36  Tấm nhựa đặc trắng 2.5li khổ 1.56m STD06-2.5li*1.56m  m2
37  Tấm nhựa đặc trắng 2.5li khổ 1.82m STD06-2.5li*1.82m  m2
38 Tấm nhựa đặc trắng 2.5li khổ 2.1m STD06-2.5li*2.1m m2
39 Tấm đặc trắng 2.7 li khổ 1.56m STD06-2.7li*1.56m m2
40 Tấm đặc trắng 2.8 li khổ 1.22m STD06-2.8li*1.22m m2
41 Tấm nhựa đặc trắng 2.8li khổ 1.56m STD06-2.8li*1.56m m2
42 Tấm đặc trắng 2.8 li khổ 1.82m STD06-2.8li*1.82m m2
43 Tấm đặc trắng 2.8li khổ 2.1m STD06-2.8li*2.1m m2
44 Tấm đặc trắng 3 li khổ 1.22m STD06-3.0li*1.22m m2
45 Tấm đặc trắng 3 li khổ 1.56m STD06-3.0li*1.56m m2
46 Tấm đặc trắng 3 li khổ 1.82m STD06-3.0li*1.82m m2
47 Tấm đặc trắng 3 li khổ 2.1m STD06-3.0li*2.1m m2
48 Tấm đặc trắng 3.8li khổ 1.22m STD06-3.8li*1.22m m2
49 Tấm đặc trắng 4 li khổ 1.22 STD06-4.0li*1.22m m2
50 Tấm đặc trắng 4.8li khổ 1.22m STD06-4.8li*1.22m m2
51 Tấm đặc trắng 5 li khổ 1.22m STD06-5.0li*1.22m m2
Thông tin đang cập nhật ...
Thông tin đang cập nhật ...
Thông tin đang cập nhật ...