Việt Nhật và những tư duy vượt trội.

Hãy viết những bài về Việt Nhật IPT bằng trái tim

Chúng tôi sẽ tiếp tục viết những bài về Việt Nhật IPT bằng tình cảm, bằng các hiện thực khách quan mà tôi đã thấy và cảm nhận về sự nỗ lực vươn lên trong quá trình sáng tạo và hội nhập. Trong cơ chế kinh tế thị trường, bên cạnh những cơ hội là rủi ro, bên cạnh sự thuận lợi là khó khăn trong cạnh tranh. Đặc biệt, đối với những nhà sản xuất hàng tiêu dùng, kèm đó là dịch vụ khách hàng. Thời gian ra đời,chưa dài, nhưng chỉ trong 9 năm, Việt Nhật đã đi đúng hướng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn tất yếu trong cạnh tranh để tồn tại, phát triển và hội nhập nhanh vào thang bậc của cuộc CM Công nghệ 4.0 nhờ TƯ DUY VƯỢT TRỘI.  Như một tất yếu, trong hành trình này, nếu Bạn suy nghĩ bằng trí tuệ, lao động bằng trái tim và sự chuyên nghiệp và coi khách hàng là bạn như Việt Nhật đã và đang có thì sự nghiệp sẽ thành công. Đó là cảm nhận của những phút giây đầu tiên đối với Việt Nhật IPT. Và chúng tôi vẫn sẽ cảm nhận, sẽ viết những dòng về Việt Nhật như thế.

Những tư duy và hành động đang có và chỉ có ở Việt Nhật IPT

Những điều luôn được cân nhắc, được tranh thủ và được gìn giữ không bao giờ để mất đó là: Thời gian, những lời nói và thời cơ. Thời gian không bao giờ trở lại nên nó luôn được tranh thủ biến thành thời gian vật chất. Những lời nói, chính là tư duy, là phương châm sống, khi được mở ra, nó luôn được bảo vệ và tôn trọng. Thời cơ không phải lúc nào cũng xuất hiện. Phát hiện và nắm bắt được nó, vận dụng tốt sẽ giành được chiến thắng.

Trong môi trường lao động và tổ chức vận hành sản xuất, đời sống, Việt Nhật luôn xây dựng niềm tin và hy vọng, luôn bảo đảm sự bình an hướng tới tính nhân văn và lương thiện.

Trong quan hệ nội bộ và với đối tác, Việt Nhật xây dựng tình cảm và tác phong: Tình yêu, bè bạn và sự tự tin. Chân thật, sự chuyên cần và đồng cảm.

Đồng thời quyết liệt chống các biểu hiện tham lam, tính kiêu hãnh chủ quan, tự cao và nóng vội.

Những điều đó như là đông lực đang tiếp tục nâng cánh cho con chin Hạc Việt Nhật bay cao bay xa.

Thạch Văn

Tin Liên Quan